Problemlösare för livsmedelsindustrin
Maseco tillhandahåller och installerar utrustning till livsmedelsindustrin. Företaget har funnits sedan sent 40-tal och köptes 1978 av nuvarande ägaren Marc Ljungström. Sedan 2006 är även den mångårige medarbetaren Magnus Gustafsson delägare.
- Vår verksamhet sysselsätter ett tjugotal personer och är i huvudsak processinriktad med fokus främst på flytande och halvflytande livsmedel. Vi levererar både hela och specifika segment av produktionsanläggningar och annat som behövs för att livsmedelstillverkningen ska fungera, såsom pumpar, värmeväxlare, reservdelar med mera.
Masecos målgrupp är i första hand små och medelstora företag. Maseco vänder sig även till riktigt små aktörer, exempelvis några lokala bönder som går ihop och startar livsmedelstillverkning. Maseco agerar ofta problemlösare åt sina kunder och skräddarsyr inte sällan utrustning för varje enskild kund.
- Vi trivs med att driva företaget på den här nivån och vill inte expandera för snabbt. Det är inte helt lätt att få tag på rätt medarbetare som har erfarenhet av den här nischen, säger Marc Ljungström.

Maseco AB

Bransch:
Industri / Livsmedel

Telefon: 0454 82535
Fax: 0454-82555


Email:
marc@maseco.com

Hemsida:
www.maseco.com

Adress:
Maseco AB
Västra Kajen 8
37471 Karlshamn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN